електронен портал за информация и консултация

 

България ще получи с 948 млн. евро по-малко от ЕС през следващия програмен период 2014-2020 г. Това стана ясно след като правителството одобри проекта на споразумението за партньорство. “

Тази седмица ще бъде изпратено в Европейската комисия за съгласуване, а първите коментари очакваме през октомври”, съобщи вицепремиерът Зинаида Златанова.

Индикативната стойност на всички програми по структурните фондове е 6,257 млрд. евро, а за земеделие и рибарство още 2,078 млрд. евро. Така общо европейското финансиране е 8,335 млрд. евро. За сравнение през настоящия програмен период общата сума е 9,283 млрд. 

Една от основните промени, които е направило сегашното правителство спрямо проектофинансирането от април, е в прецизиране на приоритетите по селските райони и рибарството.

Поставен е акцент върху образованието, като ще се търси връзката наука-бизнес-иновации, обясни Златанова. Предвидени са също инвестиции в електронното правителство, за да се намали административната тежест. Приоритет са и уязвимите групи – хората с увреждания и ромите.

“Бюджетът за следващите 7 г. бе намален за всички страни”, напомни вицепремиерът и допълни, че за България е по-важно парите да се разпределят ефективно. Тя призова да се избягва политическото противопоставяне на тема европейски пари, защото то е “изключително непродуктивно”.

Оперативна програма за образованието и научните изследвания ще има и за нея ще бъде назначен ресорен зам.-министър в петък или понеделник, каза министърът на образованието Анелия Клисарова.

По програма “Транспорт” средствата са по-малко наистина, но има резерв, с който можем да ги увеличим с около 350 млн. евро, каза транспортният министър Данаил Папазов.

Новият приоритет е жп и екотранспортът, затова до края на годината трябва да бъдат готови 6-7 проекта за жп линии. България се очаква да получи повече земеделски субсидии – 5,336 млрд. евро при 2,519 млрд. досега.

Публикува се по:

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2253116

Заб. Заглавието е на Родина Консулт