електронен портал за информация и консултация

 

Ако данъчните оценки не бъдат размразени, общините се опасяват от срив в приходите

 

България е известна с това, че на практика почти всеки гражданин има имот – ситуация, напълно различна от по-развитата част на Европа, където масово се живее под наем. Не само заради високите цени на имотите сами по себе си, но и заради високите данъци.

 

В България такса “Смет”, която събират общините, може и да надхвърли размера на данъка върху имота. Това е на път да се промени, ако Народното събрание приеме предложените от Министерството на финансите промени в Закона за местните данъци и такси, които предвиждат актуализация на данъчните оценки на всеки две години. За нея от години настояват и общините, които разчитат на тези приходи.

 

Каква е ситуацията в момента

 

Сходна на предложената разпоредба съществува до 2007 г. Тогава Законът за местните данъци и такси позволяваше данъчната оценка, определена по нормите в приложенията към закона, да се измени, но не по-късно от 30 ноември на предходната година, ако индексът на пазарните стойности на недвижимите имоти се е увеличил или намалил с повече от 20 на сто с натрупване за периода от последната им промяна.

От 2008 година тази разпоредба отпадна и данъчните оценки “замръзнаха” на тогавашните нива, коментират пред “Дневник” от Националното сдружение на общините в отговор на въпроси. Напомнят, че вече от над 10 г. настояват пред различен състав на Министерството на финансите за актуализация предвид променените пазарни цени на имотите.

“В настоящия момент този въпрос е още по-актуален заради предстоящото ново категоризиране на населените места през 2024 г. Такова се прави веднъж на 10 години, след всяко преброяване. Очакванията са голяма част от населените места да получат по-ниска категория, което ще доведе до съществено намаляване на данъчните оценки, ако не бъде променен начинът на определянето им”, мотивират позицията си от сдружението.

Критериите за категоризиране на населените места са определени с решение на правителството от 2003 г. и се правят от Министерството на регионалното развитие, което ползва данни от Националния статистически институт.

 

В допълнение организацията очаква да се задълбочи още повече голямото разминаване между стойностите на данъчните оценки и пазарните цени на имотите.

 

Стойностите, на които се изповядват сделките с имоти, драстично се разминават с данъчните им оценки, върху които се изчислява данъкът за недвижимите имоти, данъкът за възмездно придобиване, както и ред други държавни и нотариални вземания, посочват от сдружението. “Както ние, общините, така и нашите партньори от Нотариалната камара, от Института за пазарна икономика и от бизнеса, от години алармираме за това изкривяване на имотния пазар, което оставя голяма част от сделките в сивия сектор”, подчертават те в отговорите си до “Дневник”.

 

Допълват, че за пръв път при настоящата бюджетна процедура, при обсъждане на пакета данъчни закони, аргументите са чути.

 

“В този смисъл приемаме предложените промени като първа стъпка за обсъждане и приемане на по-съществени промени в Закона за местните данъци и такси, които да го направят съотносим към днешните пазарни условия и доближаването му да европейските практики”, посочват от сдружението.

 

Какво се предлага

 

С промените в Закона за местните данъци и такси, одобрен в пакет с останалите данъчни изменения от правителството в понеделник, се предлага размерът на данък сгради да може да се диференцира от общините по населени места, по зони в тях или по вид на имотите. А също и общините да могат да променят данъчните оценки на жилищата на всеки две години в зависимост от състоянието на пазара на имоти.

 

Според сдружението тези промени ще позволят през 2024 година да се направи задълбочен анализ и същински промени в Закона за местните данъци и такси, така че от 2025 общините да могат да актуализират два от общо седемте компонента на формулата за определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти.

 

В момента във формулата за изчисление на данъчната оценка влизат седем компонента:

  • Базисна данъчна стойност на 1 кв.м., която варира от 3.70 лв. до 18.70 лв. в зависимост от конструкцията на имота. Тази стойност не е променяна от приемането на Закона за местните данъци и такси през 1997 г.;
  • Коефициент за местоположение на населеното място, в което се намира имотът (варира от 2.2 за най-малките населени места до 93.6 за центъра на София);
  • Коефициент за инфраструктура;
  • Коефициент за индивидуални характеристики;
  • Коефициент за височина;
  • Коефициент за овехтяване;
  • Площ на имота.

Предложените промени в закона се отнасят до първите два коефициента – за базисната данъчна стойност на кв.м. и за местоположението на населеното място, в което се намира имота, поясняват от сдружението.

Създава се правна възможност при промяна с над 10 на сто на индексите за купуване на нови и съществуващи жилища за 2-годишен период по данни на НСИ, считано от следващата година, базисната данъчна стойност в левове на квадратен метър да се актуализира с отчетения коефициент.

В допълнение се дава възможност и да се коригира коефициентът за местоположение на населеното място при промяна в категоризацията на населените места, която предстои.

 

Татяна Димитрова

 

https://www.dnevnik.bg/biznes/2023/11/08/4550202_ako_danuchnite_ocenki_ne_budat_razmrazeni_obshtinite/?ref=most-read-dnevnik