електронен портал за информация и консултация
 
 

Правителство одобри проектите на два документа, които ще доведат до задълбочаване на сътрудничеството на България и Унгария в областта на образованието, науката и културата.

Първият е споразумение за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2013-2015 г. С него се регламентират възможностите за сътрудничество в областта на театъра, литературата, издателската и преводаческата дейност, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, киното, музиката и танца, аудиовизията и защитата на авторските права.

Уточняват се ангажиментите на двете страни по опазването на историческото и културното наследство, като за целта се осигуряват необходимите условия за проучване и документиране на паметниците, разположени на тяхна територия.

Споразумението създава благоприятна среда за функциониране на Българския културен институт в Будапеща и на Унгарския културен институт в София. То изгражда и стабилна основа за продължаване на традиционно доброто сътрудничество на двете министерства с диаспората на другата страна.

Вторият документ е Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството на образованието, младежта и науката на България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2013-2015 г. Подписването на нова тригодишна Програма ще съдейства за активизиране на двустранните отношения между двете ведомства и ще спомогне за развитието на образователния и научния обмен между България и Унгария, за установяването на преки контакти между образователните и научните институции, както и за провеждането на съвместни научни изследвания.

Програмата предоставя възможности за реализиране на конкретни инициативи като академичен обмен на студенти, преподаватели и изследователи и отговаря на нарасналия интерес към изучаването на езиците на двете страни.

 

Публикува се по:

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=4703&g=