електронен портал за информация и консултация

 

Министрите приеха мерките на ЕК за осигуряването на „зелени транспортни коридори”

 

България настоява за общоевропейска стратегия за туризъм, основана на задълбочена оценка на въздействието, за преодоляване последиците за сектора от коронакризата, с фокус върху ролята на маркетинга на дестинация Европа включително по отношение на трети страни.

Това би дало всеобхватна посока за просперитет и устойчивост на туризма в ЕС, е позицията на България, която Министерският съвет одобри днес. Тя ще бъде представена във втора неформална видеоконференция на министрите на туризма на Европейския съюз (ЕС) относно последиците от разпространението на COVID-19 върху туризма, която ще се проведе днес, 20 май 2020 г. в рамките на Хърватското председателство на Съвета на ЕС. 

Основна цел на втората видеоконференция на министрите на туризма на ЕС е обсъждане на приетия на 13 май 2020 г. Пакет на Комисията относно туризма и транспорта през 2020 г. и след това, съобщават от пресслужбата на кабинета.

Пакетът включва информация относно туризма и транспорта през 2020 г. и след това, общ подход за премахване на ограниченията за свободно движение на вътрешните граници на ЕС по етапен и координиран подход, аналогичен на премахването на вътрешните ограничения, обща рамка за подкрепа за постепенното възстановяване на транспорта при осигуряване на безопасността на пътници и персонал, препоръка за повишаване на атрактивността на пътническите ваучери като алтернатива на възстановяването на средства и общи критерии и принципи за постепенното и безопасно възстановяване на туристическите дейности и по-специално здравни протоколи за местата за настаняване.

България приветства усилията за гарантиране на максимална координация по отношение на датите за възобновяване на туризма между съседните региони на база на координирано оценяване на епидемиологичната ситуация между държавите членки и Европейската комисия.

Страната ни приветства и предложените мерки и насоки в Пакета за туризма и транспорта, приет от Европейската комисия на 13 май 2020 г., включително тези за поетапно премахване на ограниченията за свободното движение и отварянето на границите.

Правителството одобри също доклада на България от видеоконферентна среща на високо равнище на министрите на земеделието и рибарството на държавите членки на ЕС, проведена на 25 март. Министрите приеха мерките, предложени от Комисията, свързани с координацията и осигуряването на „зелени транспортни коридори”.

Част от държавите- членки, включително България, призоваха за осигуряване на приоритет при транспортирането на хранителни продукти и суровини, включително и живи животни при преминаване през границите. Те поискаха от Комисията да продължи планирането и предлагането на мерки на европейско ниво, като по-специално акцентираха върху такива, свързани с осигуряване на допълнителни средства на европейско ниво и извънредни пазарни мерки и възможност за насочване на национални средства.

По статията работиха:Евгения Маринова, редактор Елена Илиева

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-nastoiava-za-obshtoevropeiska-strategiia-za-turizym-sreshtu-krizata-v-sektora-304678/