електронен портал за информация и консултация

 

България се нарежда на 11-о място сред 50 държави в международно изследване Pirls 2016 на уменията за четене на учениците от четвърти клас. 

От центъра за оценяване на предучилищното и училищното образование посочиха, че българските ученици са получили 552 точки при среден резултат 500 точки.

На първите места в изследването се нареждат Русия, Сингапур и Хонконг, а след нас са държави като САЩ, Италия, Германия и Испания. В проучването проведено миналата година са участвали близо 4300 ученици от цялата страна.

При предишното изследване през 2011 г. резултатите за българските ученици са били с 20 точки по-ниски. 

Според изследването сред факторите влияещи върху постиженията при четене са семейната среда, посещаването на детска градина или предучилищна група и социалния статус на учениците.

http://www.segabg.com/article.php?id=884222