електронен портал за информация и консултация

 

 

Българските ученици на 15 и 16 години имат добри нагласи, но умерени умения за работа в екип. Така са обобщени данните от задачите за решаване на проблеми в сътрудничество от международното изследване PISA за 2015 г., в което участват над 6 хил. български ученици от девети клас. В изследването участват около половин милион ученици от 51 държави и региони.

 

Уменията за работа в екип са оценявани с решаване на една или две задачи, при които учениците заедно с двама виртуални партньори трябва да търсят информация по даден проблем, да разпределят ролите в екипа и да стигнат до разрешаване. Задачата се решава в чат, в който единият от виртуалните партньори играе ролята на по-скоро поддържащ работата в екип, а другият – по-скоро създаващ конфликти. При всяка ситуация или реплика на партньорите изпитваният ученик трябва да избира от четири реакции и така ситуацията се развива в различни посоки. А от избора на ученика се преценя дали той може да комбинира различни роли, да спазва уговорки за работата между партньори, да разрешава конфликти сред хората в екипа и да стигне до решение на даден проблем.

 

Българските ученици имат резултати под средното ниво

 

Средният резултат на българските ученици при решаване на проблеми в сътрудничество е 444 точки и е по-нисък от средния за всички участници – 500 точки. Общо 49% от българските ученици успяват да решат най-лесните задачи, в които се изискват умения за набиране на информация и съставяне на план за действие, но не и умения за разпределяне на ролите и работа в екип. Други 49% успяват да се справят със средно трудните задачи, при които се изисква и разбиране какво е работа в екип и умение за разпределяне на роли. Само 2% от българските ученици показват високо ниво на сътрудничество, успешно преодоляват разногласията в екипа и предприемат ефективни действия за разрешаване на проблема.

Най-добри при работата в екип и разрешаването на конфликти са учениците от Сингапур (561 точки среден резултат) и Япония (552). Среден резултат над 530 точки имат и юношите от Хонконг-Китай, Канада, Естония, Финландия, Макао-Китай, Нова Зеландия и Австралия. И в чужбина, и в България учениците с висок резултат на модула за разрешаване на проблеми в сътрудничество имат висок резултат и в останалите области – четене, математика и природни науки. При оценяването на тези области се разбра, че общо 41.5% от българските деветокласници могат да четат, но се затрудняват да тълкуват прочетения текст.

 

Момичетата имат по-добри умения за справяне с проблем

 

Макар че средният резултат в България (444 точки) е под средното ниво, у нас има индивидуален резултат от 570 точки от задачите. Най-ниският резултат на български ученик е 316 точки. И в световен мащаб, и в България резултатите на момичетата са по-добри от тези на момчетата. Разликата в средните резултати у нас е 32 точки, сочат данните от проучването.

 

“Момичетата имат по-добри умения за справяне с проблем в екип и по-голяма готовност за сътрудничество спрямо момчетата. Момичетата ценят по-високо отношенията си с роднини, връстници и приятели, отколкото момчетата. Момчетата обаче ценят по-високо екипната работа в сравнение с момичетата”, обясни Светла Петрова от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към просветното министерство.

 

Интересен факт е, че учениците, които казват, че са били подложени на тормоз, имат средно с 18% по-ниски резултати от другите.

 

“Резултатите от изследването не показват какво е нивото на обучение по един предмет, тъй като работата в екип е част от цялото обучение, но зависи и от социалния опит на учениците”, каза Светла Петрова. Според нея една от мерките, които може да бъдат предприети след изследването, е в програмите по всички предмети да бъде разпределено обучение в умения за работа в екип и за разрешаване на конфликти и то да се прави от всички учители.

http://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2017/11/21/3082432_polovinata_devetoklasnici_niamat_umeniia_za_rabota_v/