електронен портал за информация и консултация

 

През 2017 г. средномесечното равнище на безработицата е било 7,2%, показват данни на Агенцията по заетостта

 

Средномесечното равнище на безработицата през 2017 г. е 7,2%, като това е най-ниската стойност за последните девет години. За последно безработицата е била по-ниска през 2008 г. За сравнение, през 2016 г. средномесечното равнище на безработицата е било 8,7%, пресметнаха в Агенцията по заетостта.

Статистиката показва, че през декември 2017 г. равнището на регистрираната безработица е 7,1%. В сравнение със същия месец на 2016 г. нивото ѝ се понижава с 0,9 процентни пункта. Спрямо предходния месец ноември се отчита нарастване на безработицата от 0,2 пр.п., съобщиха още от агенцията.

В края на миналия месец в бюрата по труда са били регистрирани 232 066 безработни, като на годишна база броят им се е понижил с близо 29 хил. души, или с 11,1%.

 

Новорегистрираните безработни през декември са 26 348 души. От тях 583 са били неактивни – не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. Броят на активираните от медиаторите и техните партньори безработни от началото на годината достига 12 146 души.

Предоставяните услуги в бюрата по труда са насочени както към безработните, така и към заети, учащи и пенсионери. През месеца като търсещи работа са се регистрирали общо 486 заети, учащи и пенсионери, с което броят им от началото на годината вече е 5 432, отчитат във ведомството.

Месечните данни показват, че на работа през декември са постъпили 12 681 души, като значителен е делът на устроените в реалната икономика – 90,7% от общо постъпилите на работа.

В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през миналия месец в субсидирана заетост са включени общо 1 173 души, от които 1 053 – по схеми на ОП  “Развитие на човешките ресурси“, 68 по мерки и 52 по други програми.

В отговор на потребностите на бизнеса от квалифицирана работна сила Агенцията по заетостта реализира обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, както и групови мероприятия за професионално ориентиране и за активно поведение на пазара на труда.

Включените безработни в обучение през декември са 72 души, а завършилите са 230. В проведените мероприятия за професионално ориентиране и активиране са участвали 10 010 безработни.

На първичния пазар са заявени 7 674 работни места, като над 2/3 от тях са заявени от частния сектор (75,1%). Най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са обявени преработващата промишленост (2 513), търговията (1 196), хотелиерството и ресторантьорството (646), административните и спомагателните дейности (515), държавното управление (512), образованието (395), транспорта, складирането и пощите (306) и други.

Най-търсените професии по заявените работни места в бюрата по труда през декември са в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи и т.н.), квалифицираните работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродните на тях.

В бюрата по труда отчитат, че недостигат продавачите, операторите на стационарни машини и съоръжения, работниците в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорта, работниците по събиране на отпадъци и сродни на тях, преподавателите.

По статията работиха: Петя Стоянова,  редактор: Деляна Петкова 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/bezraboticata-v-bylgariia-padna-do-nai-niskoto-si-nivo-ot-2008-g-253879/