електронен портал за информация и консултация

 

Почти 70 млн. лв от Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г,” (ОПОС), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз и държавния бюджет се пренасочват към оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, реши правителството. Парите ще се използват за подкрепа на на малкия и среден бизнес за минимизиране на отрицателните последици от разпространението на коронавируса.

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/05/20/4068917_koronavirusut_v_bulgariia_v_gurciia_shte_se_vliza/?ref=home_NaiNovoto