електронен портал за информация и консултация

България – ЕС

 

Министерският съвет одобри „Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2021 г.“. Той отразява динамичните и сложни процеси в отбраната и израждането на българските въоръжени сили през 2021 г. и е израз на осъществяваната от Министерството на…

Прочети повече

 

Правителството одобри проект на Решение на Министерски съвет за присъединяване на България към Фонда на НАТО за иновации.

Решението е взето в контекста на участието на страната ни в изпълнение на взетото решение на срещата на държавните и правителствените…

Прочети повече

 

На свое заседание правителството одобри проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година.

Със законопроекта се предвижда спешен пакет от антикризисни мерки, насочени към намаляване на негативните последствия от…

Прочети повече