електронен портал за информация и консултация

България – ЕС

 

 

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписания през м. май т. г. Договор за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.

 

Договорът…

Прочети повече

 
 

Правителството одобри плана за действие за 2014 г., включващ мерките и интервенциите на експертите от Европейската инвестиционна банка по оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз. С плана се продължават мерките, започнали през 2013…

Прочети повече

 

21 Декември 2013

Правителството се запозна с резултатите от проведени заседания на Съвета на Европейския съюз „Общи въпроси” и на Съвета „Транспорт, телекомуникации и енергетика” (формат „Транспорт” и „Телекомуникации”).

 

Министрите на външните работи на държавите-членки заседаваха на…

Прочети повече