електронен портал за информация и консултация

Български език

 

 

От личен опит знам, че първоначалният отговор на този въпрос е “не”, защото смятаме, че родителите ни няма да ни разберат и винаги ще получим критика от тяхна страна. Но след дълги размишления осъзнах, че не е точно…

Прочети повече

 

Правителството отпусна по бюджетите на общините 23 905 144 лв. за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране на ученици.

Средствата са предвидени в бюджета на Министерството на образованието и науката.
По-голямата…

Прочети повече

 

До края на 2020 година 90% от децата на 4 години ще бъдат обхванати в системата на предучилищното образование с цел по-добра адаптация в процеса на обучение в начален етап. Това предвижда приетият от правителството днес план за изпълнение…

Прочети повече