електронен портал за информация и консултация

Български език

На 25 април т. г. в Българския културен институт „Дом Витгенщайн” във Виена се открива конференцията „Модели за качествено изучаване на българския език в чужбина”. Форумът се организира от Министерството на образованието и науката на Р България и Асоциацията на…

Прочети повече

Схема: BG051POOOI-4.3.04

Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование

Договор: BG051POOOI-4.3.04-0029

Име на проект:

Интегриране на електронни форми на обучение в   образователния процес по български език

Бенефициент:

СУ „Св. Климент Охридски” чрез Факултет…

Прочети повече

 

Янка Такева, председател на синдиката на българските учители: Децата по-дълго ще престояват в клас

Всяка промяна в законодателството трябва да се извършва съобразно традициите и съвременните тенденции в страната. В страната ни има нова структура на населението и съответно…

Прочети повече