електронен портал за информация и консултация

Здраве

Освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски и възстановяване на здравноосигурителни права

Пр. уредба

ЗЗО – чл. 33, чл. 35, чл. 40а, чл. 52, § 1 от ДР на ЗЗО, §19и и §19п

I.     …

Прочети повече