електронен портал за информация и консултация

Здраве

 

Българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в България. За целта те трябва…

Прочети повече

 Съгласно чл. 40аБългарските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на…

Прочети повече

Освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски и възстановяване на здравноосигурителни права

Пр. уредба

ЗЗО – чл. 33, чл. 35, чл. 40а, чл. 52, § 1 от ДР на ЗЗО, §19и и §19п

I.     …

Прочети повече