електронен портал за информация и консултация

Квалификация

Вашата Европа – обучение в чужбина

Вашият пътеводител при обучение в чужбина

Като гражданин на ЕС имате право да учите във всеки университет в ЕС при същите условия като гражданите на съответната страна, въпреки че условията за приемане са различни…

Прочети повече

Ако желаете да работите в друга страна, може да трябва професионалните ви квалификации (обучение и професионален опит) да бъдат официално признати, ако вашата професия е регулирана в съответната страна.

Ако желаете да работите в друга страна, предлагайки вашите услуги временно…

Прочети повече

От 7 април 2009 г. заявления за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища се подават в Националния център за информация и документация:

София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 от 09.00 до 17.30 часа, без прекъсване…

Прочети повече