електронен портал за информация и консултация

Квалификация

Считано от 4 февруари 2011 г. снабдяването със заверка „Ароstille” на български образователни документи, необходими за работа или продължаване на образованието в чужбина може да се извършва и чрез интегрирана услуга „на едно гише” между МОМН и МВнР. Гражданите, техните…

Прочети повече

За признаването на образователни документи както в България, така и в чужбина е задължително условие те да са преведени и легализирани.

Изискваните образователни документи се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с…

Прочети повече