електронен портал за информация и консултация

Социална политика

 

Изменена със Заповед № РД 01-38 от 18.01.2012 г. на министъра на труда и социалната политика 

І. ПРЕДПОСТАВКИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Позицията на младите хора на пазара на труда е специфична. След завършване…

Прочети повече