електронен портал за информация и консултация

Данъчна политика

 

Общата сума на данъчните постъпления възлиза на 26.7 млрд. лв.

 

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец октомври 2018 г. е положително в размер на 2.84 млрд.…

Прочети повече

 

Индустрията отчита плановете за увеличаване на максималните осигурителните прагове като лош сигнал

 

Секторът на информационните и комуникационни технологии е един от най-бурно развиващите се в България през последните години, а приносът му към БВП на страната е нараснал…

Прочети повече