електронен портал за информация и консултация

Данъчна политика

 

==> Годишно облагане и деклариране на доходите, придобити през 2012 г.

За годишното облагане и деклариране на доходите, придобити през 2012 г., се прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

С данък…

Прочети повече

 

Плащане на данъци и осигуровки по Интернет с дебитни карти – вход в системата

За да се възползвате от услугата трябва да:

  1. Притежавате банкова дебитна карта. Ако имате такава, то трябва да заявите желанието си картата да се използва…

    Прочети повече

Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба

Наръчник по корпоративно подоходно облагане, версия 2012 г.

На облагане с корпоративен данък подлежи:

………..печалбата на местните юридически лица;   

………..печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на…

Прочети повече