електронен портал за информация и консултация

Данъчна политика

Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба

Наръчник по корпоративно подоходно облагане, версия 2012 г.

На облагане с корпоративен данък подлежи:

………..печалбата на местните юридически лица;   

………..печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на…

Прочети повече