електронен портал за информация и консултация

Диплома за основно образование да се взема след девети клас. Това е един от вариантите за законови промени, обсъждани в просветното министерство. Министърът на образованието Анелия Клисарова потвърди, че има такова предложение, но то е само едно от многото. Със сигурност обаче ще има промени в досегашните проектозакони, които от осем години не успяват да влязат в сила. Те предвиждаха учениците да завършват основно образование след седми клас. В момента това става след осми.

 

Идеята е образованието да се завършва по-късно, така че учениците да бъдат задържани максимално дълго в училище. Предложението за завършване в девети клас е внесено от Синдиката на българските учители, начело с Янка Такева. Тя поясни, че ако то се приеме, математическите и езикови гимназии могат да бъдат преименувани в лицеи, за да запазят ранния си прием. Ако училище се завърши в девети клас, гимназията ще остане три години и няма да се разделя на два етапа, както предвиждаха досегашните проектозакони.

 

Павлин Петков, директор на Математическата гимназия, Варна: Системата 4-3-4 е работеща

Има най-различни концепции по въпроса дали основното образование да завършва в осми или в девети клас. Правят се изчисления, че около 9-и клас при стартиране на първи клас на 7 години, деветият клас се свързва с 16-годишната възраст и оттам с конституционното задължение на тази възраст да се завършва задължителното образование. Обаче се забравя, че ние имаме приета стратегия за развитие на образованието, която е десетгодишна и която нито едно правителство не облече в закон. В нея е залегнала идеята основното образование да е на изхода на седми клас. Това е дебат, който се водеше още през 1995 година. Има аргументи в различни посоки. Много е важно следното. Независимо че няма приет закон, по който да работим, практически огромен процент от седмокласниците, нищо че нямат основно образование,  не преминават в осми нормален клас. В много основни училища няма осми клас. Те останаха тук-там в средните общообразователни училища, където учениците по една или друга причина остават там, за да захранят бъдещия девети клас. Проблемът, който сега се поставя, трябва най-напред да се обсъди не пред медиите, а в професионалните общности. Това връща нещата назад, излиза, че нямаме стратегия и се връщаме на концептуално ниво. Щом се връщаме на концептуално ниво, трябва да се направи едно общо разискване за това какво изобщо да се случи в структурата на средното образование. Оказа се, че тази структура 4-3-4, което означава четири години начално образование, три години прогимназиален курс и 4 години гимназиален, е работеща. Затова трябва да се направи общо обсъждане, а не само да се подхвърлят различни идеи. Нещата не бива да се обсъждат на парче.

http://www.monitor.bg/article?id=424394