електронен портал за информация и консултация
 
 

Правителството одобри плана за действие за 2014 г., включващ мерките и интервенциите на експертите от Европейската инвестиционна банка по оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз. С плана се продължават мерките, започнали през 2013 г.

 

Експертизата на консултантите от ЕИБ през 2014 г. ще бъде насочена, както и през миналата година, към секторите „Околна среда” и „Транспорт”.

 

Предвижда се да бъде оказана техническа помощ за оптимизиране на водопреносната мрежа с цел намаляване на загубите на вода и при подготовката на план за намаляване на течовете във ВиК мрежата на Добрич.

 

В сектор „Транспорт“ финансовата институция ще продължи да предоставя техническа помощ за формиране на тарифната политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура и за укрепване на административния капацитет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”. Допълнително вниманието на експертите ще бъде насочено към изпълнението на жп проекти, както и за приключване на проектите, генериращи приходи.

 

Подкрепата от страна на ЕИБ цели страната ни да се възползва от опита и експертизата на банката, за да се ускори процесът на усвояване на средствата от европейските фондове. Мерките, заложени в плана за действие, ще бъдат финансирани по линия на оперативните програми.

 

Публикува се по

www.government.bg