електронен портал за информация и консултация

 

Учениците от 5-и до 12-и  клас и студентите ще продължат с онлайн обучението поне до края на месеца. За училищата и университетите обаче ще бъде утвърден списък с дейности, които да могат да се проведат присъствено и преди това.

Това са занимания, които не могат да се проведат ефективно в електронна среда, но в същото време не могат да бъдат отложени. „В списъка ще бъдат включени учебни практики, изпити за оформяне на оценки, държавни изпити”, обясниха от МОН. От там дадоха пример, че в училищата ще бъдат викани деца, които са имали малко присъствие в клас и в онлайн часове и затова трябва да бъдат изпитани.

Според наредбата за оценяване на учениците срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания за съответния предмет, поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка, се посочва на наредбата.

Олимпиадите, които не могат да се отложат и не могат да бъдат онлайн, също ще бъдат включени в списъка и училищата ще имат право да ги проведат на място.

В университети пък ще бъдат викани студенти, които ще полагат практически насочени изпити и съответно няма как да се положат онлайн. Към момента със заповедта на здравния министър е разрешено провеждането на държавни изпити.

Списъкът, който МОН ще издаде ще съдържа детайлно всички дейности. Очаква се той да бъде изготвен до края на седмицата.

https://www.monitor.bg/bg/a/view/vijte-koi-dejnosti-shte-bydat-razresheni-prisystveno-za-golemite-uchenici-i-studentite-244245