електронен портал за информация и консултация

Безработицата в България е около средната за страните от еврозоната

Българската икономика отбелязва ръст през първото тримесечие на 2013 г. Това отчита европейската статистическа служба Евростат. Данните показват също, че еврозоната продължава вече втора година да е в рецесия.

Евростат отчита положителен ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП) на България. През първите три месеца на годината нашата икономика отчита растеж от 0,4%.

Това е по-малко в сравнение с предишното тримесечие, когато БВП отчете над половин процентно увеличение.

 БВП на 27-те страни членки се е свил с още 0,1% в сравнение с последното тримесечие на 2012 г. Най-тежка е ситуацията в еврозоната, където икономиката се е свила с 1%….

 Безработицата в България за месец май отново е малко по-висока в сравнение със средната за еврозаната и Европейския съюз. Това отчитат най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат.

През май безработицата в България е била 12,7%, след леко понижение от 12,8% през април. Това означава, че броят на българите без препитание е намалял до 423 хил. души.

В еврозоната за един месец процентът на безработните се е повишил от 12 на 12,1%. Отново най-много хора без работа има в Испания и Гърция, а най-малко в Австрия, Германия и Люксембург. За целият Европейски съюз нивото на безработица е 10,9%…

 

България и Румъния остават в края на класацията по Брутен вътрешен продукт на човек в държвите в ЕС, сочат данните на Евростат…

За 2012 г. БВП на човек, измерен с покупателната способност на населението, е под 50% от средното за Европа – 47%.

Статистиката все пак отчита ръст спрямо 2011 г. Румъния ни изпреварва минимално и отчита 49%.

За изчисление на богатството в Общността статистиката използва покупателната способност, за да бъдат елиминирани разликите в цените в различните страни. За средна стойност на индекса е прието 100, което е средното ниво в ЕС.

Най-богати в Европа отново са жителите на Люксембург. Брутният вътрешен продукт на глава от населението на херцогството е 271% спрямо средното за Европа.

На второ и трето място по БВП в държавите членки на ЕС се нареждат съответно Австрия и Ирландия…

 

Блок материали

Публикува се по:

http://tv7.bg/news/economy/9742238.html

http://tv7.bg/news/economy/9779193.html

http://tv7.bg/news/economy/9772390.html