електронен портал за информация и консултация

2/3 от хората в България , според доклад на Евростат, изпитват материални лишения

Пореден европейски доклад показва степента на бедност в България. Според Евростат 60% от хората у нас страдат от материални лишения. Изследването показва, че всеки шести жител на Европейския съюз (ЕС) живее в риск от бедност.

Според проучването дялът на хората, които живеят в големи материални лишения, е най-висок в България – 60 на сто, Латвия – 49 на сто и Румъния – 48 на сто.

Най-нисък риск от бедност съществува за жителите на Швейцария, Исландия, Швеция и Люксембург – по около едно на сто, или един на всеки сто жители в тези страни живее в риск от бедност или материални лишения.

Според европейската статистика един на всеки шест жители на ЕС живее в материални лишения, като само половината от тях – под 9%, са в състояние на тежки материални лишения.

Като цяло хората в ЕС, които живеят в бедност, се увеличават през 2011 г. с 0,5 на сто. Най-значителен ръст по този показател е отчетен в Италия – 4,3%, в Латвия – 4%, в Гърция – 3,6% и в Унгария – 1,5%.

Жизненият статус на хората в ЕС се определя според това дали са в състояние да си купят още една кола, цветен телевизор, пералня или мобилен телефон.

Взима се предвид дали могат да си позволят нормално отопление, дали имат възможност да прекарат едноседмичен годишен отпуск далеч от дома и да посрещнат неочаквани финансови разходи.

За бедни се смятат и тези, които не могат да си позволят да консумират месо, пиле или риба всеки втори ден.

Публикува се по: 

http://tv7.bg/news/economy/9757130.html