електронен портал за информация и консултация

 

Пенсиите на 67 000 възрастни ще бъдат изчислявани по две формули, като ще им бъде отпусната по-благоприятната сума, стана ясно след като Народното събрание прие на първо четене промени в преходните разпоредби на Кодекса за социално подпомагане. Това са нашенците, на които предстои да им бъде отпусната пенсия през 2019г. Корекциите бяха приети единодушно със 107 гласа “за”.

По два начина ще могат да изчисляват прарите си за старини българите до началото на 2023г. Причината за измененията само 3 месеца, след като влезе в сила новата формула, според която се взима предвид осигурителният стаж след 2000г., е прогноза на НОИ. Според нея 31% от новите пенсионери през 2019г. щяха да бъдат ощетени от методологията. Това означава, че поне 20 000 нашенци щяха да получат по-нисък индивидуален коефициент. следствие, на което част от тях и по-малка пенсия.

Сега ако пенсионерът е посочил с подаване на заявлението за отпускане на парите, че избира размерът й да бъде определен по старата методика, експертите на НОИ едновременно с това ще изчислят пенсията и по новата формула. За целта нашенците обаче ще трябва да предоставят необходимите документи за трите най-добри години преди 1997 и тези в периода 1997 -1999 година. Освен това на страницата на осигурителния институт ще бъдат поместени и двата калкулатора, така че всеки да може сам да пресментне бъдещият размер на парите за старини.

Ако пенсионерът при подаване на заявление за отпускане на пенсия, изрично е посочил, че иска те да бъде изчислена по новата методика и не е представил документи за трите най-добри години преди 1997 година, експертите няма да изчисляват рамера на парите за старини по стария ред. Причината е, че няма да има предоставени документи за това.Тогава възрастните ще получи пенсия, определена по новата методика.

Яница Марова

ttps://www.monitor.bg/bg/a/view/izchisljavat-pensiite-na-67-000-bylgari-po-dve-formuli-161600