електронен портал за информация и консултация

 

Правителството отпусна по бюджетите на общините 23 905 144 лв. за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране на ученици.

Средствата са предвидени в бюджета на Министерството на образованието и науката.
По-голямата част от сумата – 22 538 760 лв., е за детските градини и училищата, в които има деца от уязвими групи. С тях ще се финансират по-ефективни мерки за подпомагане на достъпа до образование на тези деца с цел да се предотврати риск от отпадането им от училище.

Средствата за кариерно ориентиране и консултиране на ученици са 1 366 384 лв. и се предоставят на центрове за подкрепа за личностно развитие.

http://www.segabg.com/article.php?id=904657