електронен портал за информация и консултация

 

Изпитите ще се проведат от 9 часа в повече на брой стаи, във всяка ще има по 10 деца и по един квестор. Ще има и камери.

 

Ще се избягват струпванията на родители и ученици, ще бъдат отворени повече от един вход, ще има строги мерки за дезинфекция, лични предпазни средства, отстояние на метър и половина. Всяко присъствие на малолетни и непълнолетни ученици в училищата ще става със съгласието на родителя, каза министърът.

 

За седмокласниците, които в момента на изпита са под карантина заради контакт със заболели ще се осигури възможност за провеждане на изпита след изтичането й, увери министърът на образованието. “До преди 2 дни карантинираните бяха 14. Ако има болни деца, ще вземем най-благоприятното решение за тях, така че да не бъдат ощетени. Не е подходящо провеждането на втори изпит заради няколко деца”, обясни Вълчев.

 

Какво отпада от изпитите

 

За дванадесетокласниците в ДЗИ по български език и литература няма да се включват въпроси, свързани с лириката на Никола Вапцаров, както и с “Железния светилник” на Димитър Талев и “Тютюн” на Димитър Димов, каза Вълчев.

 

“Обучението в електронна среда постигна резултатите си и няма пречка да бъдат включени малка част от темите в него. Ученето е в резултат на взаимодействие с учителите, но и самоподготовка. Ако някои не са стигнали до последната тема, имат един месец да го направят”, обясни той.

 

“Изпитът по история и цивилизация няма да включва теми след Първата световна война. От изпита по физика и астрономия ще отпадне всичко след елементарните частици. От изпита по география и икономика ще отпаднат северните региони”, посочи той.

 

За седмокласниците по български език и литература няма да бъдат включени въпроси за сложно съставно изречение, сложно смесено изречение, както и творбите “Бай Ганьо пътува” на Алеко Константинов, “По жицата” на Йордан Иовков, “Неразделни” на Пенчо Славейков, “Заточеници” на Пейо Яворов и “По жътва” Елин Пелин. Те ще се изучават, но няма да са включени в изпита. По математика няма да се включват задачи за неравенства и успоредници, обяви Вълчев.

 

Няма да има промяна при изпитите по проверка на способностите за профили и професии в областта на изкуствата и спорта. Датите и организацията остават същите.

 

Министерството на образованието предлага тази година националното външно оценяване след 4 и 10 клас да не се провежда, повтори Вълчев. “Ще се направи диагностика следващата учебна година. Няма да бъде за всички училища. Няма да се пишат оценки в удостоверения и няма да се оценяват училища и учители въз основа на това оценяване. Това е извадка. Това е възможност за нас да подбираме по-различна организация за провеждането на изпита, включително и в електронна среда”, обясни министърът.

Видка Атанасова

https://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2020/05/05/4062744_ministerstvoto_obiavi_datite_na_izpitite_sled_7_i_12/

съкращения