електронен портал за информация и консултация

Фондация „Свети Евтимий, Патриарх Български”

София 1421, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 31-33 и

Столична библиотека – Детско-юношески отдел, София, пл. „Славейков”4А

С подкрепата на Синдиката на българските учители

и Държавната агенция за българите в чужбина

 

ОБЯВЯВАТ ДЕКАДА 2013 -2023 г. на тема:

 

„БОГ – СВЕТЪТ – ЧОВЕКЪТ”

 

През 2013 година се честват 1150г. от Моравската мисия на братята св. св. Кирил и Методий – създали старобългарската азбука и дали живот на старобългарските писмена.

Темата за литературния и художествен конкурс за 2013 г. е:

 

„ЗАЩО СА НИ ЦЕННИ СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ПИСМЕНА?”

 

Какво е азбуката? – КОД, чрез който излагаме мислите си.

1.Разкажете за най-старата азбука – ГЛАГОЛИЦА или за усъвършенстваната азбука – КИРИЛИЦА, при която за всеки звук има буква.

2. Изберете и опишете един ръкопис.

Препоръчително: изберете ръкопис от 9, 12, 14 и 18 век.

 

3.ПОДПИШЕТЕ РАБОТАТА СИ НА РЪКА СЪС СТАРОБЪЛГАРСКИ БУКВИ!           (Влезте в ролята на СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПИСАР!)

 

4 Възраст на участниците – без ограничение.

Отчитане в 5 възрастови групи: до 9 г. , до 12 г., до 14 г., до 18 г. над 18 г.

5.Жанр – по избор.

Формат А4 с паспарту.

За художествените творби – ( може да се представят рисувани миниатюри от старобългарски книжовни паметници с анотация на сцената, украса на книги, заставки, заглавки и др.

6.Срок – 25 ноември – ден на св. Климент Охридски.

Отчитането ще стане в чест на 20 януари 2014 г - Ден на свети Патриарх Евтимий.

 

7.Стимули: грамоти, книги, предмети и др. Запазвайте грамотите си, за да може в края на 10 летието да участвате в конкурса за специалната св. Евтимиева награда.

 

Запишете: име,, възраст, адрес, телефон, електронен адрес, у-ще, професия.

 

Творбите си изпращайте на адрес:1000 София, пл. „Славейков” 4А

Столична библиотека – Детско-юношески отдел (ДЮО) – /За конкурса/

или на електронен адрес:duo1@abv.bg

или :

1421 София, р-н „Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 31 – 33

Фондация „Свети Евтимий, Патриарх Български“

с Творчески клуб (ТК) „Работилница на Духа Цветче Седмоцветче“/ За конкурса /