електронен портал за информация и консултация

 

Предвиждаме купуването на минимум 80 000 устройства – 20 000 за учителите, и минимум 60 000 за учениците, които ще се използват за елекронното обучение. Това ще стане със средства от Европейския съюз, но е свързано с бюджетни процедури и със Закона за обществените поръчки. Това информира в отговор на парламентарен въпрос за проблеми при преминаването към електронното обучение министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той отбеляза, че при извънредното положение от март тази година заради коронавируса, България беше една от страните, в която много бързо и относително успешно започна обучението в електронна среда. “По данни на МОН, още в първите седмици при обучението в електронна среда, близо 5% от учениците декларираха, че не се обучават поради липса на устройства, и още толкова – поради липса на интернет свързаност. Бяха сключени договори с мобилните оператори за преференциални оферти за училищата, в помощ на родителите, за доставяне на интернет на преференциални цени”, отчете Вълчев.

Заедно с два от мобилните оператори у нас изградихме 11 WiFi зони в т.нар. обособени квартали, в местата с най-висока концентрация на необхванати ученици, съобщи образователният министър. Той каза, че са купени вече близо 900 устройства, като по-голямата част от тях са били предоставени на учителите, а по-малка част – на учениците. Съдействахме за даряването на ученици и на над 1000 устройства, добави министър Вълчев.

Той коментира, че учениците, които не са се включили в електронното обучение, не е само заради това, че нямат достъп до интернет и до устройства, а заради нежелание на една част от тях да се включат.

“Имаме близо 20 процента деца, при които имаме проблеми с тяхната ангажираност и редовна посещаемост при нормална ситуация, и при присъствено обучение. Точно тези деца не бяха включени и в електронното обучение”, обясни министър Вълчев. Той коментира, че основният ни проблем е липсата на отношение и отговорност на родители към образованието, но голяма част от тези деца имат смартфони, като ги използват за друго, а не за обучение.

Тези 80 000 устройства, които ще бъдат купени, няма да бъдат използвани само при електронното обучение, а ще се използват от учителите в училищата. Във всяка класна стая трябва да има устройство, защото учителите работят с електронни дневници и ще свързват тези лаптопи с мултимедийни дисплеи или с проектори, обясни министър Вълчев. Той каза, че и сега има над 60 000 устройства в училищата, но голяма част от тях са стационарни компютри и не могат да се ползват при извънредна ситуация.

“В момента 0,4 процента от паралелките са карантинирани, дори да станат 1 процент, няма проблем с наличната техника, ако се задържи сегашното общо ниво на среднодневен брой заразени, за да се обезпечи обучението в електронна среда”, заяви министър Красимир Вълчев.

https://trud.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BC-80-000-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86/

VULCHEV.VULCHEV_2020-TRUD-