електронен портал за информация и консултация

 

Милион и половина от държавния бюджет на МОН ще бъдат заделени следващата година за иновации в училищата. Преди това ще бъде изработен списък с най-добрите от тях, заяви просветния министър Красимир Вълчев по време на откриването на stem център във Втора английска гимназия “Томас Джеферсън”.
“Предвиждаме следващата година в бюджета на Министерството да отделим средства за насърчаване на иновации в училище. Няма да бъдат всички иновативни училища. Сумата няма да е много голяма, около милион и половина.”, каза Вълчев. Той обясни, че в края на следващия месец ще се организира дискусия, на която ще се представи мониторинг на реализираните иновации в близо 300 училища, на която да се подберат добрите практики и подходящите. “Няма как да направим една иновация задължителна за едно училище. трябва да направим списък на добри практики и иновации, които дават резултатите. Всяко училище може да избира.”
“Няма как да бъдат всички 2400 училища, 50-100. инструменти, с които да се финансират.”,каза още просветния министър. Втора английска гимназията също е със статут на иновативно училище. Техният проект е „STEM център с виртуални лаборатории за учене“.  Целта на иновацията е разширяване на обхвата на иновативните методи в училище чрез изграждане на виртуална STEM лаборатория. Представени бяха 4 от тях, свързани с биология, химия, физика, математика, информатика Като в тях едновременно се изучават няколко от изброените дисциплини.С иновацията се усъвършенства моделът на учебния час чрез въвеждане на интегративни модули от учебното съдържание в 9 и 10 клас, свързани със здравето и устойчивата среда.
 
Проектът обхваща периода 2018/ 2022 г. Ще се реализира в 4 етапа. Всеки етап обхваща една учебна година. Иновативната идея се въвежда през учебната 2018/ 2019 г. в три паралелки на 9 кл. – 9А, 9В и 9Г кл., проявили интерес към природните науки, математиката и географията.
 
Следващата учебна година ще се обхванат както тези три паралелки, така и новоприетите. Предвижда се иновацията да се разрасне и да включва часовете по география, изкуство, философия.