електронен портал за информация и консултация

 

Преодоляването на младежката безработица на пазара на труда е основен акцент в проекта на новата оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. Това се превръща в самостоятелен приоритет с целево финансиране. След усилена работа през последните два месеца, проектът за следващия програмен период е на финала. 

Това заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова пред журналисти при отчитането на дейността на социалното министерство и на ресорните й министерства в ролята й на заместник министър-председател на служебния кабинет. 

В новата оперативна програма фокус ще се постави и върху бизнесите, които имат потенциал да генерират повече работни места. Такива са информационните и комуникационните технологии, белите и зелените работни места, заяви още Костадинова.

Комитетът по наблюдение на оперативната програма ще се срещне, за да обсъди състоянието на програмата и възможностите за допълнително финансиране на действащите програми за заетост и за квалификация, както и да се обмисли дългосрочен механизъм за разпределение на изостанали средства. По данни на социалното министерство още около 21 млн. лева ще бъдат разпределени през идните месеци. 

Тази година трябва да заработи и национална система, която да оценява и анализира потребностите на бизнеса и данните да служат за отправна точка на мерките за заетост и преквалификация, както и на университетите, припомни още служебният социален министър.

Такова аналитично звено вече е сформирано в Министерството на труда и социалната политика, но нормативната база, върху която ще стъпи остава да се приеме от следващия министерски съвет, уточни Костадинова.

В сферата на социалното включване продължава деинституционализирането на деца, но освен това в новия програмен период са предвидени средства и за извеждане на възрастни от социалните заведения. 

Костадинова припомни за спешните мерки, които се предприеха за подпомагане на най-уязвимите групи – еднократните енергийни помощи за общо около 15 хиляди души, както и за 28 хиляди майки с малко дете и за 25 хиляди деца с увреждания.

По другото перо в социалния пакет – за субсидирана заетост – работа досега са получили 9 556 души. Още 1200 младежи предстои да започнат работа по “Старт в кариерата” в близко бъдеще, и още 3000 човека през август.  

Във връзка с оживената дискусия за отварянето на трудовия пазар за българи и румънци във Великобритания, социалното министерство е изготвило предложение за споразумение със западната страна, което да регламентира трудовоправните ни взаимоотношения, съобщи още Костадинова. Очаква се отговор…

Публикува се по:

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/05/28/2069914_deiana_kostadinova_mladejkata_bezrabotica_e_osnovniiat/

Със съкращения