електронен портал за информация и консултация

Нови мерки за субсидиране на младежката заетост бяха одобрени на първо четене в социалната комисия

Още около 2 хил. младежи на възраст до 29 години могат да бъдат наети на работа до края на тази година по нови мерки за субсидирана заетост. Това стана ясно на заседание на комисията по труда и социалната политика във вторник, на което бяха приети на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.

По думите на социалния министър Хасан Адемов за новите мерки срещу младежката безработица няма да са необходими допълнителни средства. В бюджета на националния план за действие по заетостта за тази година има ресурс от 2 млн. лв., а евентуално могат да бъдат пренасочени средства и от неатрактивните вече действащи мерки.

Законопроектът, внесен от Антон Кутев от “Коалиция за България” и група депутати, предвижда общо три нови мерки за насърчаване на заетостта сред младежите до 29-годишна възраст.

 Работодателите, които наемат млади хора с основно или по-ниско образование и без квалификация например, ще имат право на субсидия както за наетите младежи, така и за възнаграждението на наставник, който да ги обучава, но за не повече от 12 месеца.

 Такава възможност съществуваше и досега, и то не само за млади хора. Законопроектът обаче предвижда наставници да могат да бъдат и самите работодатели (а не само работник или служител във фирмата, както беше досега), при положение че имат нужната квалификация и опит.

 Така от възможността ще могат да се възползват и по-малки фирми и занаятчии например, става ясно от мотивите към проекта.

Нови мерки са предвидени и за млади хора, които са дългосрочно безработни (над 1 година). Работодателите, които ги наемат на непълен работен ден, ще могат да получават субсидия в рамките на до 12 месеца.

 Наемането на млади хора, които търсят заетост според квалификацията си, пък ще може да бъде субсидирано за период между 6 и 18 месеца. За първите 6 месеца размерът на субсидията ще е 30% от сумата и ще нараства до 50% между седмия и дванадесетия месец и 75% за последния шестмесечен период.

 Видът и размерът на разходите, които ще се субсидират (заплати, осигуровки и др.), са широко определени в законопроекта. Миналата седмица обаче министерството на труда обсъди със социалните партньори подобни промени в Закона за насърчаване на заетостта и в тях беше предложено тези суми да се определят всяка година с националния план за действие по заетостта (НПДЗ).

Работодателските организации и синдикатите принципно подкрепиха идеите за насърчаване на младежката заетост.

Внесеният от лидера на “Коалиция за България” Сергей Станишев и група депутати проектозакон също беше приет на първо четене в комисията. Той предвижда субсидиране само на вноските за сметка на работодателя за държавното обществено осигуряване, задължителните здравни осигуровки и допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

 Дяловете са като в другата програма – 30% за първите 6 месеца, 50% за следващия половингодишен период и 75% до 18-ия месец. Едновременно с това работодателите ще бъдат задължени да продължат да наемат младежите за поне още 12 месеца, ако законопроектът бъде приет без промени. Условието е младите хора да нямат трудов стаж след завършването на средно или висше образование.

 Според мотивите към проекта за трите месеца от октомври до края на тази година ще са необходими 570 хил. лв., които ще дойдат от неусвоени средства по НПЗД, а мярката ще засегне 5 хил. души. За 2014 г. ще са нужни още 4 млн. лв., а за 2015 – още 3.5 млн. лв., се твърди в мотивите.

Социалният министър обаче заяви, че понеже работодателите по тази мярка ще съфинансират, не би трябвало да има ангажимент за продължаване на заетостта още 1 година.

Това поставя работодателя в неизгодна позиция. Мярката няма да доведе до очакваните резултати, смятат от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

 От Българската стопанска камара пък смятат, че разпоредбата трябва да се преразгледа или допълни. Може да се окаже, че наетите по тази мярка младежи няма да успеят да развият необходимите знания и умения.

Публикува се по:

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/02/2095394_na_rabota_mladeji/?ref=rss&utm_source=flip.bg