електронен портал за информация и консултация

 

Най-голям интерес е регистриран в имоти около Бизнес Парк София и кварталите „Кръстова вада“ и „Витоша“

 

Тенденцията от 2015 г. да се закупуват жилища на етап „в строеж“ продължава и към края на миналата година, когато делът им достига 58% от всички транзакции.

Това показват данните от последниядоклад на Colliers за пазара на жилища от средно висок и висок клас. Видно е, че активното строителство на проекти се запазва, а техният брой нараства до 2,800 жилищни единици, които предстои да бъдат завършени. 

Към началото на 2018 г. предлагането в този сектор отчита 12% ръст или общо 7,900 жилищни единици, концентрирани в 70 проекта.

Търсенето остава фокусирано предимно върху жилища за собствено ползване, чиито дял е 75%, за сметка на тези, закупени с цел инвестиция. Равно е разпределението на купувачите, използвали банково финансиране за реализиране на покупката си и тези, които са вложили изцяло собствени средства.

Налице е ръст на транзакциите с къщи (33% от общото търсене) и апартаменти с три спални (42% от общото търсене). Районите, към които е регистриран най-голям интерес са около Бизнес Парк София, както и кварталите „Кръстова вада“ и „Витоша“. 

Цените на жилищата са нараснали със 7% през 2017 г. Те варират в широки граници между 1,000-1,600 евро за кв.м. (с включен ДДС), в зависимост от допълнителните им характеристики и заобикалящата среда.

Относителната отстъпка при покупко-продажба е приблизително 2.7%. Средният размер на наемите в разглеждания сегмент е между 900 – 1,100 евро за апартамент с две спални, 1,300 – 1,600 евро за апартамент с три спални; при къщите е около 1,900 евро.

Colliers очаква забавяне на покупките на жилища на етап „в строеж “, в резултат на големия брой проекти, които предстои скоро да бъдат завършени. Делът на имотите в сегмента, придобити с инвестиционна цел, ще се запази.

Нови потенциални зони за развитие на пазара на жилища в средно висок и висок клас се оформят в посока изток (Лозен) и югозапад (Владая) от София. Цените на този тип имоти ще останат стабилни.

 

http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=214613