електронен портал за информация и консултация

 

500 000 души са декларирали доходите си пред Националната агенция за приходите до момента. Повече от 80% от данъчните декларации са подадени по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, съобщават от приходната агенция.

Над 14800 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а 83 000 са ги подали в офис, отчитат още от НАП.

От приходната агенция припомнят, че остават 12 дни за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2022 г. Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е 2 май, тъй като 30 април е почивен ден.

От НАП припомнят още, че годишна данъчна декларация подават лицата, получили през 2022 г. доходи от хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

Физическите лицата, извършващи дейност като търговци, например регулярно продават стоки в интернет с цел печалба, включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни т.г., отбелязват от НАП. В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като едноличен търговец, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 2 май, уточняват от НАП.

От приходната агенция отбелязват, че най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. От началото на март гражданите могат да използват и предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи.

Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП, посочват от приходната агенция. От началото на годината до момента през нея без такси са платени близо 100 милиона лева.

https://trud.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-80-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/