електронен портал за информация и консултация

 

Национална карта ще показва потребностите по места и ще задължава властта да ги задоволява

 

Предстои радикална промяна в предоставянето на социалните услуги. Национална карта ще показва потребностите по места и ще задължава властта да ги задоволява. За целта ще се разкрие специална агенция, която да следи за качеството им.

Законът за социалните услуги предвижда се да се облекчи достъпа на хората до различни услуги и да се създадат нови. Специална агенция ще лицензира доставчиците на социални услуги и ще следи за качеството. Предвижда се да се промени и начина на финансиране, така че да се реши кризата с липсата на достатъчно персонал в тази сфера.

За майки като Василка, която сама се грижи за 25-годишния си син с детска церебрална парализа,промените предвиждат „заместваща грижа” – временно друг да поеме грижите за сина ѝ, за да може тя да почива. Поправката предвижда това да е възможно до 30 дни в годината, като първите 14 да е безплатно.

Ще се създаде карта с потребностите от социални услуги по места, а хората, които ги изпълняват, ще минават обучение. Доставчиците на услуги ще се лицензират от нова агенция, която ще следи за качеството им.
Една община ще може да предоставя услуги и на територията на други.

Мария Ванкова

https://btvnovinite.bg/bulgaria/sled-protestite-nova-agencija-shte-sledi-za-kachestvoto-na-socialnite-uslugi.html