електронен портал за информация и консултация

 

Правителството е изготвило новата Национална стратегия за детето за периода от 2019 до 2030 година. Това каза по време на парламентарния контрол вицепремиерът Марияна Николова. Тя обясни, че проектът на стратегия ще бъде представен на заседание на Националния съвет за закрила на детето на 19 декември.

 

До изготвянето на стратегията се е стигнало след 45 обсъждания на междуведомствената работна група, в която участвали експерти, представители на академичните среди, на институции и международни организации.

 

“След одобрението от Националния съвет ще последва съгласувателна процедура за внасяне в Министерския съвет. След приемането ѝ с решение на Министерския съвет, Националната стратегия за детето ще бъде внесена за разглеждане в Народното събрание в рамките на първото тримесечие на 2019 година”, уточни вицепремиерът.

 

Николова допълни, че е предвидено да се създаде възможност “всяко дете в България на всеки етап от детството си да развива своя потенциал в интегрирана, здравословна и сигурна среда”.”

https://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2018/12/14/3362158_novata_nacionalna_strategiia_za_deteto_e_gotova_obiavi/