електронен портал за информация и консултация

Бюджетната комисия на ЕК одобри дългосрочния бюджет на ЕС за 2014-2020 г. на заседание снощи в Брюксел. С 28 гласа „за” и 5 „против” евродепутатите приеха резултата от тригодишните преговори със страните членки, водени от Ивайло Калфин, Раймер Бьоге и Жан-Люк Дехане от името на Европейския парламент.

„Приемането на бюджета е добра новина за ЕС, но най-вече за България, която в най-голяма степен зависи от европейските средства, за да стимулира икономиката си и като източник на инвестиции. Затова се гордея като депутат, избран от България, че можах да допринеса за този резултат”, заяви Калфин, който е и съдокладчик на парламента по дългосрочния бюджет.

България ще получи 14.5 милиарда лева. Тези средства могат да се увеличат, ако се кандидатства успешно по фондове, управлявани централизирано като „Свързване на Европа”, за научни изследвания, за инструменти на Европейската инвестиционна банка и
др., добави Калфин.

С гласуването снощи става възможно регламентът да влезе в пленарната зала, която се очаква да да го одобри идната седмица в Страсбург. Въпреки положителния вот, депутатите от бюджетната комисия поставиха условие до вторник да получат повече
яснота за групата на високо равнище, която по тяхно искане ще бъде създадена, за да изработи нова система за набиране на собствени приходи в европейския бюджет.

Европейският съюз ще разполага с 960 млрд. евро за 2014-2020 г., което е по-малко от средствата в предходния бюджетен цикъл.

Намалени са средствата по всички основни политики, но Европейският парламент успя да отстои въвеждането на механизъм за прехвърляне на средствата между различни програми и години, така че това да се усети по-слабо от получателите. Освен това, през следващите 2 г. ще бъдат предсрочно изплатени 6 млрд. евро за младежка заетост и 400 млн. евро за иновации и стимули за малкия и среден бизнес, които да подпомогнат излизането на икономиките от кризата.

През 2016 г. преговорите ще бъдат отворени отново, за да се актуализират приоритетите и финансирането на бюджета.
Ивайло Калфин е първият източноевропеец, комуто бяха поверени преговори по дългосрочното бюджетиране на ЕС.
За приемането на седемгодишния бюджет са нужни гласовете на половината от всички евродепутати, а не както е обичайно – на присъстващите.

Публикува се по:

http://news.ibox.bg/news/id_1885078336