електронен портал за информация и консултация

Уважаеми сънародници,

Уведомяваме ви, че считано от 28 март 2013 г., на сайта на Централната избирателна комисия е активирана формата за онлайн регистрация за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

ЦИК официално публикува на интернет страницата си електронното заявление за гласуване в чужбина на предстоящите на 12 май 2013 г. парламентарни избори. Българските граждани, които искат да заявят своето желание да гласуват в чужбина, могат да направят това и чрез електронната форма на страницата на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/register.

Електронните заявления могат да се подават и потвърждават не по-късно от 24:00 ч. българско време на 11 април 2013 г.

Електронното заявление се попълва, съгласно посочените в електронната страница на ЦИК указания. За да бъде потвърдена регистрацията е необходимо да се посочи валиден мобилен телефонен номер, заедно с всички необходими международни кодове за избиране на номера извън страната.

На посочения номер заявителят ще получи код за потвърждение на подаденото заявление. Полученият код трябва да се въведе в последната стъпка от подаването за заявлението в раздел „Потвърждаване на заявление чрез код”.

От един и същи мобилен номер могат да бъдат потвърдени максимум 4 (четири) заявления.

В раздел „Проверка ЕГН” заявителят може да провери дали за посоченото ЕГН има подадено и потвърдено заявление за гласуване в чужбина.

Списъкът на лицата, подали заявление, е достъпен в раздел „Регистри” на страницата на ЦИК.

Решение на Централната избирателна комисия № 2169-НС от 16.03.2013 относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната, образуване на избирателните секции, съставяне и изготвяне на избирателните списъци за избиране на за народни представители на 12 май 2013 г.

http://www.cik.bg/?resh=2391

Видове изборни книжа:

http://www.cik.bg/?resh=2374