електронен портал за информация и консултация

 

На 2 април българите отново ще отидат до урните, за да определят кой да ги представлява в 49-ото Народно събрание. Различното този път е, че след три вота, когато гласовете се подаваха почти изцяло с машини, сега отново всеки сам ще избира как да гласува – с хартиена бюлетина или на машина.

 

Изборът ще е възможен само в секциите с над 300 избиратели. Навсякъде другаде – в малките секции с под 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в лечебни заведения, в домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и на плавателни съдове под българско знаме, гласуването става само на хартия.

 

Как се гласува

 

Всяка бюлетина за парламентарните избори е отпечатана на бяла и непрозрачна хартия. На гърба й има място за два печата на секционната избирателна комисия (СИК). В долния й десен ъгъл има осемцифрен номер, който се откъсва по перфорирана линия от член на СИК след гласуването.

 

От лявата страна на бюлетината са вписани наименованията на всички партии и коалиции, регистрирали кандидати за депутати, както и имената на независимите кандидати, ако има такива в избирателния район; а от дясната има кръгчета за отбелязване на преференция, в които има номера от 101 нагоре. Има и опция “Не подкрепям никого”.

 

За първи път на тези избори хартиените бюлетини няма да се попълват в тъмни стаички, а тайната на гласуването ще се осигурява от параван. Вотът не трябва да се показва, защото в противен случай гласът ще бъде недействителен и няма да се брои. Заради това трябва да се внимава при сгъването на бюлетината и пускането й в прозрачната урна.

 

В изборния ден гласоподавателят се явява в секционната избирателна комисия. Легитимира се пред член на комисията с личната си карта (със зелен паспорт – само гласоподавателите, родени до 31.12.1931 г.). След вписване на данните от личната карта на избирателя в списъка той получава бюлетина, която се откъсва от съответния кочан и на гърба й се поставя един печат на секционната избирателна комисия (СИК).

Нарушение е, ако членовете на комисията са накъсали бюлетините предварително за улеснение.

След като вземе бюлетината, избирателят застава зад паравана за гласуване. Той отбелязва вота си за партия, коалиция или независим кандидат за депутат като поставя знак Х или V в квадратчето с номера на избраната от него политическа формация, на независим кандидат или в това на опцията “Не подкрепям никого”. Отбелязването с тези знаци е действително само ако е с химикал, пишещ със син цвят.

 

По желание избирателят може да отбележи и преференция, т.е. глас за определен кандидат-депутат от листата на предпочитаната политическа формация – нужно е да знае точно кой номер в листата е фаворитът му и да постави Х или V в съответното кръгче. Ако няма отбелязана преференция, гласът се брои за водача на листата.

Бюлетината се сгъва така, че да не се вижда отбелязването. От ЦИК обясняват, че е препоръчително да се сгъне два пъти, като отгоре остане мястото за печати, където да се постави втори на излизане.

 

Избирателят излиза от кабината за гласуване, подава сгъната бюлетина с вота си на член на СИК и следи за точното сверяване дали номерът върху нея съответства на номера върху кочана, от който е откъсната. Ако това е така, номерът се откъсва и се поставя в кутия, а върху бюлетината се поставя втори печат. След това избирателят я пуска в прозрачната урна. Едва след това избирателят полага подпис в избирателния списък.

 

Ако сгрешите бюлетината

 

Ако избирателят допусне грешка при гласуване, той връща сгъната сгрешената бюлетина на СИК и получава нова за същия вид избор. Това право се предоставя само веднъж.

 

Избирателят трябва да проследи, че сгрешената бюлетина, без да се разгъва, се унищожава с надпис “Сгрешена”, подпечатва се с печата на СИК и се подписва от председателя, секретаря и член на СИК, предложени от различни партии и коалиции. Сгрешените бюлетини се описват в протокола на комисията.

 

При несъответствие на номера на сгрешената бюлетина с номера от кочана тя се обявява за недействителна. Това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа “Забележки” на избирателния списък, а избирателят не се допуска повторно до гласуване.

 

Вписването в бюлетината на специални символи като букви, цифри или други знаци прави гласа недействителен.

 

Ралица Фичева

https://www.dnevnik.bg/izbori-2023/2023/03/11/4456038_otnovo_na_izbori_kak_shte_se_glasuva_s_hartiena/