електронен портал за информация и консултация

Предвидените средства за това са 120 млн. лв.

Възстановяването на осъвременяването на пенсиите по т.нар. “Швейцарско правило”, което се залага в проектобюджета за следващата година, ще позволи увеличение на пенсиите с 3% от 1 юли 2014 г.

Това се посочва публикувания от Министерство на финансите проект за Закон на държавния бюджет на Република България за 2014 година.

Предвидените за ръста на пенсиите допълнителни средства са 120 млн. лв.

В проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. се посочва, че предвидените разходи за пенсии ще са 8.15 млрд. лв., от които 7.77 млрд. лв. са за пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване, а 328.69 млн. лв. за пенсии за сметка на държавния бюджет.

Преди седмица министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов коментира, че за първи път в бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за пенсии са осигурени над 10% от брутния вътрешен продукт (БВП).

В законопроекта на държавния бюджет за следващата година е предвидено и увеличаване на тавана на пенсиите от 1 юли 2014 г. от 770 на 840 лв. Запазва се възрастта и осигурителния стаж от 2013 г.

Публикува се по:

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=100531