електронен портал за информация и консултация

 

Ден преди заседание на посланиците на страните от ЕС да обсъдят идеята за т.нар. контролирани центрове за мигранти на територията на съюза Европейската комисия разясни подробности какво смята, че обхваща тази концепция. Част от целите ѝ са да се изгради временна рамка за сваляне на спасените в морето хора (дебаркиране) на брега в ЕС.

 

Набелязани са и “първи щрихи на възможния начин за постигане на напредък по създаването на регионални платформи за дебаркиране с трети държави”.

 

Платформите за дебаркиране и контролираните центрове би трябвало да се разработят и действат синхронно и да осигурят споделена регионална отговорност между страните членки.

“Контролирани центрове” в ЕС

 

- основната цел е да се подобри процесът на разграничаване на лицата, нуждаещи се от международна закрила, и незаконните мигранти, които нямат право да останат в ЕС, като същевременно се ускори процесът на връщане;

 

- управлението ще е на приемащата държава членка с пълната подкрепа на ЕС и агенциите на ЕС;

 

- центровете могат да са временни или създавани заради конкретна ситуация (ad hoc) в зависимост от местоположението.

 

Основните характеристики на тези центрове:

 

пълна оперативна подкрепа от екипи за дебаркиране, състоящи се от европейски гранични служители, експерти по убежището, служители, извършващи проверки за сигурност, и служители по връщането;

 

всички разходи – инфраструктурни и оперативни – се покриват от бюджета на ЕС; 6000 евро на човек за държавите членки, които приемат прехвърлянето в тях на лица, свалени на брега;

 

бърза, сигурна и ефективна обработка на досиетата, която ускорява процеса на определяне на статута на засегнатото лице и намалява риска междувременно то да е отпътувало за друга страна от ЕС.

 

За да се изпробва концепцията, във възможно най-кратък срок може да бъде стартирана пилотна фаза, при която се прилага гъвкав подход.

Комисията ще осигури също така централно звено за контакт за целите на координацията между държавите членки, които участват. Това ще е временна мярка до момента, в който може да бъде създадена една напълно функционираща реформирана европейска система за убежище.

 

Регионалните договорености за дебаркиране:

 

ясни правила за всички: за да се намалят жертвите в морето и за да се осигури организирано и предсказуемо дебаркиране, всички крайбрежни държави в средиземноморския регион следва да бъдат насърчавани да определят зони за издирване и спасяване и да създават центрове за координация на морските спасителни дейности;

 

- Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) и Международната организация по миграция (МОМ) ще допринасят за осигуряването на закрила на тези, които са свалени на брега, ако те се нуждаят от нея. За целта ще се използват схеми на ЕС за презаселване или за връщането им в техните държави на произход, ако не се нуждаят от закрила. Ще се подпомагат и програмите за подпомагане на доброволното връщане и за реинтеграция, управлявани от МОМ;

 

- равноправни партньорства: ще бъде продължена работата със заинтересованите трети държави въз основа на съществуващите партньорства и ще им бъде предложена подкрепа, специално пригодена към тяхното специфично политическо и социално-икономическо положение, а също и към тяхното положение от гледна точка на сигурността;

 

елиминиране на притегателните фактори: не на всички свалени на брега лица, нуждаещи се от международна закрила, ще бъдат предоставени възможности за презаселване и точките за прием следва да бъдат създадени възможно най-далече от точките на незаконно заминаване;

 

отсъствие на задържане, отсъствие на лагери: регионалните договорености за дебаркиране означават осигуряване на набор от установени процедури и правила за гарантиране на безопасно и организирано дебаркиране, а така също и за обработване на досиета след дебаркиране при пълно зачитане на международното право и правата на човека;

 

логистична и финансова подкрепа от ЕС: ЕС е готов да предостави финансова и оперативна подкрепа за дейностите, свързани със свалянето на брега, и за дейностите, следващи свалянето на брега, както и за управлението на границите под формата на оборудване, обучение и под други форми.

 

Освен на разговорите на посланиците в сряда консултациите продължават и на срещата с МОМ и ВКБООН в Женева следващата седмица (30 юли 2018 г.). Едва след като бъде договорен общ подход на ЕС, ще бъдат предприети действия за популяризиране на концепцията сред заинтересованите трети държави.

https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/07/24/3286583_po_6000_evro_na_migrant_-_evrokomisiiata_obiasni_kakvo/