електронен портал за информация и консултация

 

Броят на нощувките през март в българските хотели и други места за настаняване са с 6.4% повече от същия месец на предходната година, показват данните на Националния статистически институт. Общо през месеца са осъществени 832.9 хил. нощувки. Най-голямо увеличение – 9.9%, има в базите с 3 звезди.

 

В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях – с 2.8%.

 

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.3% на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.9% от нощувките на чужди граждани и 32.4% на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.9 и 30.3%.

Броят на пренощувалите се увеличава с 4.8% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 400.4 хил., като е регистрирано увеличение с 5.2% при българите и с 3.9% при чужденците. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2018 г., са 274.2 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 126.2 хил., като 71.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки.

 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2018 г. е 24.1%, като се увеличава с 0.5 процентни пункта в сравнение с март 2017 г. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 33.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 24.2%, и с 1 и 2 звезди – 14.3%.

 

Приходите от нощувки през март 2018 г. достигат 44.9 млн. лв., или с 12.9% повече в сравнение с март 2017 г. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – с 13.2%, така и от чужди граждани – с 12.5%.

ttps://www.dnevnik.bg/biznes/2018/05/11/3177275_poveche_bulgari_sa_otsiadali_v_hotelite_prez_mart/