електронен портал за информация и консултация

 

Средствата са за 2020 г. за докторанти в редовна форма на обучение в 17 държавни висши училища и научните организации БАН, ССА и НИМХ. Над 2 100 редовни докторанти могат да получат допълнителните средства. С тях размерът на индивидуалната допълнителна стипендия, която ще получи един докторант, ще бъде между 435 лв. (за Аграрния университет в Пловдив) и 3 887 лв. (за БАН) на годишна база. Осигуряването на допълнителни стипендии ще окаже решаващо влияние за привличането и задържането на младите учени в страната, както
и за реализацията им, мотивира се правителството.

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/05/20/4068975_kratki_novini_vodata_v_haskovo_veche_e_godna_za_piene/?ref=home_NaiNovoto