електронен портал за информация и консултация

 

До края учебната година, включително по време на лятната ваканция, в допълнително обучение ще бъдат включени и ученици, които по време на извънредното положение не са участвали в електронното обучение или частично са се обучавали с учебни материали на хартия.

 

Това реши правителството днес, като прие промени в Наредбата за приобщаващото образование, с която се определя държавният образователен стандарт за приобщаващото образование, съобщи пресслужбата на кабинета. То включва допълнителна работа и обучение на децата, нуждаещи се от повече подкрепа за личностно развитие, като например деца с изявени дарби или ученици със специални образователни потребности.

 

Промените ще осигурят и възможност на децата в детските градини, които не владеят български език, да се включат в допълнителни форми на обучение през неучебното време с обща продължителност до 40 астрономически часа.

 

Допълнителното обучение на учениците ще се провежда индивидуално или в групи с до 10 деца, с обща продължителност до 120 учебни часа. То ще се осъществява, доколкото е възможно, присъствено, за което училището ще създаде организация за стриктно спазване на предписаните противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването, като няма да се допуска струпване на ученици и учители.

 

Около 10-11% от учениците (7-8 хиляди) все така остават необхванати в дистанционното обучение заради липсата на електронни устройства. Такива ученици сега работят с учители и медиатори, които им раздават учебни материали на хартия. Министерството на образованието вече позволи такива деца да се възползват от възможността на присъствено индивидуално обучение и консултации.

Видка Атанасова

https://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2020/05/20/4069080_prez_liatoto_decata_bez_ustroistva_shte_uchat/?ref=home_NaiNovoto