електронен портал за информация и консултация

Президентът на Републиката Росен Плевнелиев издаде указ за обнародване на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет на 28 юни 2013 година от 42-то Народно събрание. Според държавния глава приетите изменения са стъпка в правилната посока. Те обаче не са достатъчни, за да решат натрупаните през годините сериозни проблеми в енергетиката. За решаването им са необходими систематични и последователни действия за постигане на основната цел, а именно устойчиво развитие на сектор енергетика.

Либерализирането на енергийния пазар трябва да продължи с ускорени темпове. Редно е българските граждани, както останалите европейци, свободно да избират доставчика си на електроенергия. Само въвеждането на свободен енергиен пазар ще доведе до устойчив модел и сигурност у хората, че плащат толкова, колкото трябва, за услугата, която получават. Българската енергетика трябва да се развива при ясни правила и пазарни принципи, а не под натиск за административно намаляване на цените.

Само преди месец приключиха анализите на Европейската комисия и на Световната банка на сектор енергетика, в които съвсем обективно бяха изложени конкретните проблеми и възможните стъпки за тяхното решаване. Сега компетентните органи трябва ясно да посочат приемат ли изводите и препоръките в тези доклади и кои от тях и в какви срокове ще изпълнят.

От анализите е видно, че Енергийната стратегия на страната не отговаря на ситуацията в сектора и на бъдещите потребности от електрическа енергия.

Наложително диалогът с Европейската комисия и Световната банка да продължи, както за решаване на тежките проблеми в енергетиката, така и за актуализиране на Енергийната стратегия на страната.

Според държавния глава проблемите в сектора трябва да се поставят открито и честно пред обществото. За да бъдат убедени гражданите в правилността на решенията, те трябва да се вземат в диалог с тях, по публичен и прозрачен начин.

Добре е Общественият съвет да към Министерството на икономиката и енергетиката да продължи своята работа. Във всеки един момент е нужно да бъде ясно какви количества, на каква стойност и от кои производители формират крайната цена, за да знаят гражданите и бизнесът за какво и на кого плащат.

В центъра на обществения дебат и препоръките на нашите партньори бе поставен проблемът за създаване на ефективен и независим регулатор, който да се избира по публичен и прозрачен начин. Сега приетият закон не предвижда мерки в тази посока и според президента е необходимо да бъдат предприети действия за реализиране на тази цел.

Законът дава възможност за ограничаване на производството на електроенергия при претоварване на системата. Това обаче трябва да стане при ясно разписани правила, което ще донесе сигурност и предвидимост за инвеститорите.

Такива правила са необходими и при изкупуването на електроенергия на преференциални цени от заводските централи. През годините редица производители на стоки са се превърнали в производители на електрическа енергия и тази практика трябва да се преустанови. От изключителна важност е регулаторът да обяви от кого и колко електроенергия на преференциални цени ще се закупува и защо.

С приетите промени в Закона за енергетиката усилията за преодоляване на проблемите в сектора не трябва да приключат. В заключение президентът Росен Плевнелиев настоява намирането на дългосрочни устойчиви решения в сектор енергетика да бъде приоритет в работата на съответните институции.

Публикува се по:

http://fakti.bg/biznes/70751-prezidentat-pusna-zakona-za-energetikata?utm_source=flip.bg