електронен портал за информация и консултация

“Гражданска отговорност” и “Каско” формират 73.7% от оборота в общото застраховане

Брутните премийни приходи на българските застрахователи забавиха ръста до 5.6% в края на май, показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН). За петте месеца на 2013 г. оборотът на компаниите е 684.96 млн. лв.

За сравнение – в края на април пазарът отчете ръст от 8.4% до 558.43 млн. лв. В края на май 2012 г. обаче приходите в застраховането се бяха свили с 4.4% на годишна база.

Общозастрахователните компании отчита брутен премиен приход от 557.77 млн. лв. за януари-май 2013 г. Повишението спрямо съпоставимия период на миналата година е 2.9%, докато в края на май 2012 г. сегментът намали оборота си с 4.8% на годишна база.

Очаквано автомобилните застраховки “Гражданска отговорност” и “Каско” заемат най-голям дял в приходите – общо 73.7%. На годишна в края на май 2013 г. се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 4.5% при спад от 5.6% към края на май 2012 г.

През периода януари-май 2013 г. записаните премии от животозастрахователите са 127.19 млн. лв., а година по-рано бяха 106.7 млн. лв. Ръстът за петмесечието на 2013 г. е 19.2%, докато в края на май 2012 г. сегментът сви приходите си с 2.3% на годишна база.

Най-голям дял в премийния приход на животозастрахователите има полицата “Живот” и рента – 76.4%.

Оборотът на дружествата по доброволно здравно осигуряване, които скоро ще станат застрахователи, се понижава до 19.05 млн. лв. Спадът на годишна база е 17.3%.

Публикува се по:

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=95111