електронен портал за информация и консултация

Ако желаете да работите в друга страна, може да трябва професионалните ви квалификации (обучение и професионален опит) да бъдат официално признати, ако вашата професия е регулирана в съответната страна.

Ако желаете да работите в друга страна, предлагайки вашите услуги временно, може да се наложи предварително да изпратите декларация. Ако вашата професия е регулирана и засяга общественото здраве или безопасност, може да трябва квалификациите ви да бъдат предварително проверени.

Научете дали дадена професия е регулирана или не

За да разберете дали вашата професия е регулирана в друга страна от ЕС, можете да използвате базата данни с регулирани професии. От нея можете да научите кои професии са регулирани, в кои държави и от кои органи. Ако искате да работите като хлебар в Германия, щракнете върху „Bäcker (DE)“. Необходимо е да знаете името на професията на местния език.

Ако не намирате вашата професия в базата данни, можете да се свържете с националните центрове за признаване на професионални квалификации в страната, в която искате да работите. Те могат да ви дадат информация за компетентния орган, към който трябва да се обърнете, и за документите, които трябва да представите.

Ситуации, с които може да се сблъскате

Вашата професия не е регулирана във вашата страна, но е регулирана в страната, в която искате да отидете

Ако вашата професия и обучението за нея са регулирани в страната, в която искате да работите, но не и във вашата страна, може да трябва да докажете, че сте упражнявали тази професия в страната ви през поне 2 от последните 10 години, преди да можете да упражнявате вашата професия или дори да предлагате услугите си временно в новата страна.

Обърнете се към националните центрове за признаване на професионални квалификации в страната, в която искате да работите, за да ви посъветват как да подготвите вашето досие и какви документи ще трябва да представите.

Вашата професия е регулирана във вашата страна, но не и в страната, в която искате да отидете

Ако професията, която искате да упражнявате, не е регулирана в новата ви страна, можете да работите там при същите условия като гражданите на съответната държава.

Внимавайте! Въпреки че професията ви не е регулирана като такава в новата страна, възможно е тя да е част от друга регулирана професия.

Винаги проверявайте в компетентните органи в страната, в която отивате, дали вашата професия е регулирана там. Националните центрове за признаване на професионални квалификации ще ви помогнат да намерите компетентния орган, който да ви даде тази информация.

Публикува се по:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/qualifications-for-employment/index_bg.htm