електронен портал за информация и консултация

 

Дългът на общество към тези хора не се заключава до осигуряване на лична пенсия или социални помощи, заяви президентът

 

Критерият за пълноценната интеграция е трудовата заетост на хората с увреждания, каза президентът Румен Радев, който откри кръглата маса “Хората с увреждания като ресурс за първичния пазар на труда – предизвикателства и решения”.

Форумът в резиденция “Бояна” е под патронажа на държавния глава, предава БТА.

По данни от регистрите на НОИ към юни т.г. в България има около 445 000 граждани, получаващи лична пенсия за трайно намалена работоспособност, цитира статистиката президентът. Малка част от тях обаче работят по трудови договори. Специализираните предприятия за хора с увреждания едва функционират и при тях има множество проблеми, посочи Радев.

По думите му големият проблем е, че те обхващат само малка част от хората с увреждания, а останалата огромна част остават извън пазара на труда – с всички последствия за обществото ни. Сред причините президентът Радев открои културата на възприемане на тези хора, психологически бариери у част от хората с увреждания, както и в самите образователни институции, в бизнеса и в цялото общество – за пълноценно равноправно приемане на тези хора. 

Според президента, трябва да има дебат по важни теми. Важно е да се осъзнае, че заради своите увреждания тези хора имат ограничения да изпълняват дадени функции в дадена дейност, но те могат и са доказали, че развиват редица други важни качества, умения и таланти и могат да бъдат отлични служители и работници, посочи президентът Румен Радев. Той изтъкна, че дългът ни като общество към тези хора съвсем не се заключава в това да осигурим някаква лична пенсия или социални помощи. Разбира се, това е задължително, но е изпълнение на обществен дълг, но, според мен, не и на моралния дълг. Моралният дълг, който имаме всички ние, е да изградим такава обществена среда, че тези хора да бъдат включени пълноценно с трудова заетост и да се чувстват достойни и пълноценни граждани на държавата ни. Тогава можем да говорим, че България наистина е цивилизована държава, каза държавният глава. 

 

По думите на президента са необходими много мерки – и като професионално и специализирано образование, и като квалификация и преквалификация, както и като социално предприемачество и социална подкрепа, възможности за равноправна реализация на първичния пазар на труда.

“Кръглата маса съвпада с периода на протести на майките на деца с увреждания, към които трябва да бъдем дълбоко съпричастни като общество, и които изискват бързи и справедливи законови решения и финансови ангажименти”, каза президентът. Той отбеляза, че е напълно солидарен с майките на децата с увреждания и заяви, че целта на днешния форум е да постави много по-глобалната тема за пълноценната интеграция на всички хора с увреждания в обществото ни.

За такава пълноценна интеграция можем да говорим, когато преодолеем ред психологически бариери и когато има изградена такава обществена среда, че децата с увреждания, като се изключат най-тежките случаи, да постъпват в детска градина наравно с другите деца, да учат в училища и висши учебни заведения наравно с другите и да се реализират на пазара на труда по същия начин.

Президентът посочи в началото, че темата на форума е много актуална и припомни, че е поел ангажимент за организирането на кръглата маса още миналата година след срещи с представители на хората с увреждания.

По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Бойчо Попов  

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/radev-kriteriiat-za-pylnocenna-integraciia-e-trudovata-zaetost-na-horata-s-uvrejdaniia-264412/