електронен портал за информация и консултация

 

Бумът на жилищния пазар в големите градове на страната, на който не попречи пандемията, се вижда и в нарастващия стремглаво брой разрешителни за строеж, които издават местните администрации.

 

През първото тримесечие местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1850 жилищни сгради с 9489 жилища в тях и 1 171 388 кв.м разгъната застроена площ (РЗП), сочат данните на НСИ. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 19.7%, жилищата в тях – с 8.1%, а разгънатата им застроена площ – с 13.9%.

 

До март са издадени разрешения и за 18 административни сгради/офиси с 16 767 кв.м РЗП и на 1071 други сгради с 572 703 кв.м РЗП.

 

На годишна база намаляват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП, съответно с 35.7 и 82%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 4.1%, както и разгънатата им застроена площ – с 1.3%.

 

Въвеждането на дистанционната работа с началото на пандемията промени плановете за ползване на офиси и съответно прави по-сдържани инвеститорите в тях.

Очаквано най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 321, София (столица) – 229, София – 229, Варна – 191, и Бургас – 141. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3316, Пловдив – 1921, Варна – 1065, Стара Загора – 656, и Бургас – 501.

През първото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 1269 жилищни сгради със
7657 жилища в тях и със 787 999 кв. м разгъната застроена площ. Започнало е изграждането на 11 административни сгради/офиси с 8089 кв.м РЗП и на 572 други сгради с 442 697 кв.м РЗП.

 

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 3.8%, разгънатата им застроена площ – с 9.6%, но жилищата в тях се увеличават с 4.4%.

 

При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 21.4 и 51.1%. Намаляват и започнатите други видове сгради с 5.8%, както и общата им застроена площ – с 14.9%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 208 жилищни и 52 други сгради; Варна – 215 жилищни и 21 други сгради; София (столица) – 176 жилищни, 5 административни и 30 други сгради; София – 117 жилищни и 41 други сгради; Бургас – 109 жилищни и 26 други сгради.

Татяна Димитрова

https://www.dnevnik.bg/biznes/2022/05/05/4343169_razreshitelnite_za_stroej_na_jilishtni_sgradi_rastat_s/?ref=home_NaiNovoto